Mooiefruitmanden

Privacy- en cookieverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met
Ronnie Weegink
Enschedesestraat 176B
7552 CL Hengelo
KVK: 06068844.
Versie: 01-04-2021 V1.0

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze webshop verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Ronnie Weegink in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Ronnie Weegink gebruikt uw persoonsgegevens voor:
Voor het gebruik maken van de functionaliteiten op onze webshop plaatsen wij een cookie om bijvoorbeeld uw voorkeuren te onthouden tijdens een sessie. Deze cookie wordt verwijderd zodra u de sessie beëindigd. Daarnaast wordt er een permanente cookie geplaatst om uw voorkeuren na de sessie te onthouden.
Voor de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten verwerken wij uw ingevulde persoonsgegevens. Deze gegevens verwerken wij zodra u een bestelling bij ons plaatst en/of een account aanmaakt. Deze gegevens zullen wij oneindig bewaren, tenzij u een verzoek indient tot verwijdering van uw gegevens.

Omschrijving van de persoonsgegevens
Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
    • NAW-gegevens;
    • bedrijfsgegevens;
    • e-mailadres;
    • (mobiel) telefoonnummer;
    • IP-adres;
    • technische browserinformatie;
    • cookie ID;
    • klik- en surfgedrag;

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden
Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze webshop verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.
Er is een verwerkersovereenkomst gesloten met Bon Vivant In-site, gevestigd te Nunspeet, omdat de webhosting bij deze partij plaatsvindt.

Gegevensbeveiliging
Ronnie Weegink maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een SSL-verbinding.

Links naar andere websites van derden
Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen door ons een e-mail te sturen via info@ronnieweegink.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 074-2427654.
U heeft de volgende rechten:
    • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
    • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
    • het laten corrigeren van fouten;
    • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
    • intrekken van toestemming;
    • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
    • overdraagbaarheid van gegevens;
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Cookies
Op deze pagina kunt u bekijken wat onze cookiebeleid inhoudt.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze webshop worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens
Ronnie Weegink
Enschedesestraat 176B
7552 CL Hengelo
074-2427654
info@ronnieweegink.nl

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.